Кількість назв: 940

  Математичні моделі та прогнозування руйнівних навантажень в ракетно-космічних системах

  Монографія

    
  Автор Дегтярьов О. В., Грищак В. З., Акімов Д. В., Гоменюк С. І., Гребенюк С. М., Дегтяренко П .Г., Д’яченко Н. М., Клименко Д. В., Клименко М. І., Кудін О. В., Ларіонов І. Ф., Сіренко В. М., Чопоров С. В. ; за ред. Дегтярьова О. В., Грищака В. З., Сіренка В. М.
  ISBN 978-966-992-583-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 260
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена математичному моделюванню напружено-деформованого стану та стійкості силових елементів ракетно-космічної техніки. Наведено аналітичні, чисельні та експериментальні підходи до визначення їх несучої здатності в реальних умовах експлуатації. Запропоновані математичні моделі та чисельні підходи реалізовані у вигляді пакетів програм, за допомогою яких визначено напружено-деформований стан конструкцій аерокосмічної галузі. На основі проведених досліджень одержано раціональні параметри елементів конструкцій. Для наукових співробітників, аспірантів та інженерів, які займаються проблемами проєктування та створення конструкцій і систем ракетно-космічної техніки.