Кількість назв: 965

  Технологічні аспекти екологічної безпеки водойм

  Підручник

    
  Автор Дичко А. О., Білявський Г. О., Мінаєва Ю. Ю.
  ISBN 978-966-992-571-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 216
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику, спрямованому на викладення сучасних екологічних проблем природних водних об’єктів, детально висвітлені технологічні аспекти екологічної безпеки водойм. У чотирьох розділах підручника наведена інформація про особливості природного стану водойм, технології та обладнання захисту водойм від забруднень, нормування антропогенного навантаження на водойми, методи визначення екологічного стану природних водойм. У додатках вміщені основні терміни та визначення у сфері екологічної безпеки водойм та сім екологічних карт. Особлива увага приділяється технологічним аспектам екологічного захисту водойм, обладнанню з очищення, знезараження та утилізації стічних вод, а також великому обсягу спеціальних контрольних питань. Підручник буде корисним студентам і викладачам усіх навчальних закладів, де вивчаються сучасні гідроекологічні проблеми, готуються фахівці з екологічної безпеки та охорони довкілля.