Кількість назв: 940

  Адміністративно-правовий статус державного службовця в системі правоохоронних органів

  Монографія

    
  Автор Єрмак О. О.
  ISBN 978-966-992-584-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 290
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії здійснено комплексне, системне та порівняльне дослідження адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів. Досліджено основні напрями розвідок вчених, які займались вивченням проблем, пов’язаних із: проходженням державної служби в правоохоронних органах; виокремлено особливості адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів, охарактеризовано окремі елементи адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронних органів. Окреслено концептуальні засади розвитку інституту державної служби в правоохоронних органах. Висвітлено визначення специфіки нормативного закріплення адміністративно-правового статусу державного службовця у Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці, Республіці Польща, Сполучених Штатах Америки. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства, спрямованих на удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця правоохоронного органу. Монографія буде корисна для працівників державних органів, аспірантів, науковців, державних службовців, широке коло читачів, які цікавлять проблематикою нормативного врегулювання адміністративно-правового статусу державного службовця в системі правоохоронних органів.