Кількість назв: 940

  Економіка інноваційного підприємства

  Навчальний посібник

    
  Автор Кривов’язюк І. В.
  ISBN 978-966-289-564-3
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2021
  Сторінки 344
  DOI
  Дозвіл 3

  Анотація

  Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складники його розвитку. Виокремлено чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств. До кожного розділу додаються перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. У додатках подано інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств. Сучасна статистика та ілюстративне супроводження допоможуть засвоєнню матеріалу та розвитку компетентностей здобувачів вищої освіти. Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів із великим педагогічним стажем, стане в пригоді всім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.