Кількість назв: 965

  Адміністративні провадження у глобальному, європейському та національному вимірі: сучасний стан реформування та перспективи розвитку законодавства

  Монографія

    
  Автор Малетич М. М.
  ISBN 978-966-992-591-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 328
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії розкрито основні види сучасних адміністративних проваджень та вимог до них у вигляді стандартів, принципів, правил, що визначають загальні закономірності їх реалізації на глобальному, європейському та національному рівні з урахуванням сучасних викликів. Автором розглянуто теоретико-правові, методологічні, порівняльно-правові, міжнародні, європейські, адміністративно-правові засади реалізації прав учасників адміністративних проваджень різних рівнів з урахуванням стандартів належного адміністративного процесу, належної адміністрації, захисту прав і свобод людини на основі європейського правового механізму захисту прав людини. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо врахування рис європейських адміністративних проваджень та їх вимог при проведенні адміністративно-правової реформи в Україні. Розраховано на працівників державних органів, аспірантів, науковців, державних службовців, широке коло читачів, які цікавляться проблематикою євроінтеграції України, трансформацією адміністративно-правового регулювання з урахуванням європейських стандартів адміністративних проваджень.