Кількість назв: 965

  Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи

  Монографія

    
  Автор Тетерятник Г. К.
  ISBN 978-966-992-604-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 500
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні засади, правове регулювання та праксеологічні основи кримінального провадження, провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Авторкою запропоновані та охарактеризовані елементи концептуальних основ кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів, запропонована теоретична модель правового режиму та тринітарно-синергетична модель кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів, визначені фактори-детермінанти особливостей кримінального провадження в екстраординарних умовах та їх вплив на окремі інститути кримінального процесу, досліджена специфіка досудового розслідування та судового провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Розроблені науково-обґрунтовані пропозиції із удосконалення чинного законодавства і практики його застосування.