Кількість назв: 965

  Екологічна природна та техногенна безпека

  Підручник

    
  Автор Єремєєв І. С., Дичко А. О.
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2022
  Сторінки 434
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику розглянуто проблеми екологічної природної та техногенної безпеки сьогодення, головні джерела загроз екологічній безпеці, завдання вимірювального, біологічного та модельного моніторингів довкілля, методи вибору адекватних систем моніторингу, особливості антропогенного забруднення, реакцію довкілля на антропогенний вплив. Особлива увага присвячена проблемам оцінювання ризиків і катастроф та стратегії управління екологічною безпекою. Певну увагу приділено міжнародному праву та політиці у сфері екологічної безпеки, а також екологічному законодавству та реалізації державної екологічної політики в Україні. Окремо розглянуто проблеми еколого-безпечного розвитку. Підручник доповнено термінологією, з якою доводиться зустрічатися під час вирішення проблем екологічної природної та техногенної безпеки. У Додатках наведено чисельні приклади конкретного вирішення практичних завдань оцінювання станів довкілля у разі інцидентів і катастроф, які можуть бути використані під час виконання курсових та дипломних робіт.