Кількість назв: 965

  Правозахисна функція держав Центральної Європи: теоретичні і порівняльно-правові аспекти

  Монографія

    
  Автор Копча В.В.
  ISBN 978-966-992-066-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 396
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Ця монографія є першим комплексним теоретичним та порівняльно-правовим дослідженням правозахисної функції держав Центральної Європи в контексті необхідності удосконалення відповідної державної функції в Україні, в якому представлено цілісне бачення здійснення правозахисної функції зазначених держав. Зокрема, у ньому запропоновано теоретичну модель механізму формування функцій сучасної держави та авторське розуміння поняття правозахисної функції держави як складової конституціоналізму, яка полягає в пріоритетній державній діяльності, спрямованій на захист інституційного правопорядку, в основі якого – конституційні принципи. У монографії також удосконалено концепцію ролі правосуддя (судової системи) у державі, заснованій на верховенстві права, знання про взаємозалежності рівня стандартів такої держави і гарантій незалежності судової влади на прикладі держав Центральної Європи, законодавчі та інституційні засоби забезпечення судової незалежності, а також вплив процесу згортання гарантій незалежності суду і суддів на рівень демократії та поваги до прав людини. Автор дійшов висновку, що основною метою здійснення правозахисної функції сучасної держави є гарантування верховенства права, яке в концептуальному плані полягає в обмеженні свавілля публічної влади щодо суспільства і щодо окремої особи. У державах Центральної Європи, як і в усій європейській традиції, концепції верховенства права і так званої матеріальної правової держави поєднані в цінностях, відображених у конституційних принципах, які спрямовані на обмеження публічної влади (поділ влади, поваги до прав людини). Це реально лише за умови незалежності суду від інших гілок влади.