Кількість назв: 940

  Енциклопедія інтелектуальної власності

    
  Автор Хрідочкін А. В., Віхляєв М. Ю., Ломакіна А. А.; за заг. ред. Дудіна Т. М.
  ISBN 978-966-992-653-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2022
  Сторінки 580
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У пропонованій енциклопедії представлена понятійно-категорійна система сучасної сфери інтелектуальної власності. Видання містить понад 800 термінів і понять, що відображають різні аспекти сфери інтелектуальної власності: теоретичні засади процесу створення об’єктів інтелектуальної власності, складові сучасної сфери інтелектуальної власності, стандарти виникнення (набуття) прав на об’єкти інтелектуальної власності, економічні, правові та організаційні аспекти використання об’єктів інтелектуальної власності, проблеми захисту прав інтелектуальної власності. Значну частину пропонованого масиву становлять терміни, що увійшли до лексикону останніми роками. Видання розраховане на широке коло користувачів-винахідників, дизайнерів, промисловців, комерсантів, представників у справах промислової власності (патентних повірених), юристів, економістів, студентів, викладачів тощо. Воно може бути також корисним для всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони та захисту інтелектуальної власності.