Кількість назв: 940

  Убезпечення споживання на національному і мегарегіональному рівнях

  Монографія

    
  Автор Антонюк К. І.
  ISBN 978-966-992-695-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 628
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографічне дослідження присвячено формуванню теоретико-методологічних засад і розробленню практичних рекомендацій із зміцнення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції. Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти забезпечення безпеки споживання товарів (послуг) у системі економічної безпеки держави з використанням розробленого методологічного апарату дослідження. Визначено сутність категорії «безпека споживання»; встановлено її взаємозв’язки з Цілями сталого розвитку; проаналізовано інституціональний базис забезпечення безпеки споживання; розроблено модель поведінки споживача як інституту убезпечення споживання. Ідентифіковано загрози безпеці споживання, виявлено тенденцію зміни її рівня, розроблено системно-динамічну модель. Обґрунтовано напрями впровадження організаційно-інституціональних засад убезпечення споживання в підприємницьку діяльність. Здійснено стратегічне програмування зміцнення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції. Робота буде цікава науковцям, управлінцям, підприємцям, студентам, викладачам, а також усім, хто турбується про власну та національну безпеку, насамперед в контексті безпеки споживання.