Кількість назв: 965

  Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти

  Навчальний посібник

    
  Автор Антоненко О. А., Ахмедова Е. Р., Бабенко А. М., Балтаджи П. М., Баранов С. О., Березовенко Л. С., Борисова О. О., Братель С. Г., Горбаньов І. М., Громенко Ю. О., Денисова А. В., Дрішлюк В. І., Дубенко О. М., Журавель А. В., Конопельський В. Я., Корнієнко М. В., Костова Н. І., В. В. Крикун, Кулик Л. М., Львова Є. О., Маковій В. П., Матвєєва Л. Г., Мудрецька Г. В., Пащенко О. М., Резніченко А. С., Рудой К. М., Сірко В. С., Собко Г. М., Тарасенко Л. Б., Тетерятник Г. К., Чекмарьова І. М., Шаповалова І. О., Шевчук В. В., Юрченко М. М., Янчук Н. Д., Ярмакі В. Х., Ярмакі Х. П.
  ISBN 978-966-992-680-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2022
  Сторінки 242
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08 жовтня 2021 року № 1076. Посібник містить окремі розділи/теми, вивчення яких допоможе засвоїти здобувачам вищої освіти спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, визначених стандартами вищої освіти. Розраховано на здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для успішного засвоєння освітньої програми та набуття відповідних знань правничої діяльності, що дозволить здійснити якісну підготовку до державної атестації у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.