Кількість назв: 940

  Адміністрування публічних фінансів

  Практикум

    
  Автор Іванський А. Й.
  ISBN 978-966-992-689-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2022
  Сторінки 80
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Практикум з курсу «Адміністрування публічних фінансів» розроблений відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, термінологічного словника, тестів для самостійної роботи, задач для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Адміністрування публічних фінансів» допоможе здобувачам вищої освіти зрозуміти закономірності розвитку та сучасні реалії фінансової діяльності держави, в межах яких має сформуватися комплексне уявлення щодо предмету курсу. Набуті знання, уміння та навички магістри зможуть застосувати у подальшому вивченні юридичних дисциплін та навчальних курсів фінансово-правового спрямування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Міжнародному гуманітарному університеті.