Кількість назв: 940

  Актуальні проблеми адміністративного права та процесу

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор Іванський А. Й.
  ISBN 978-966-992-690-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2022
  Сторінки 92
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчально-методичний посібник з курсу «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» розроблений відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури та тестових завдань. Вивчення дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» допоможе студентам зрозуміти закономірності розвитку та сучасні реалії, в межах яких функціонує адміністративне право та адміністративне процесуальне право. Набуті знання, уміння та навички магістри зможуть застосувати у подальшому вивченні юридичних дисциплін та навчальних курсів адміністративно-правового спрямування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Міжнародному гуманітарному університеті.