Кількість назв: 940

  Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття)

  Монографія

    
  Автор Кіктенко В. О.
  ISBN 978-966-992-641-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 484
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У книзі на основі дослідження широкого кола джерел зроблено спробу реконструкції й аналізу історії розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі. У праці визначено походження, закономірності та напрямки розвитку українського китаєзнавства шляхом створення відповідної біобібліографії та визначення інституційних процесів. Детально проаналізовано основні напрямки розвитку цієї галузі знань, що пов’язано із вивченням внеску українських вчених у дослідження історії, філософії, культури, мови, літератури, соціально-економічного та політичного розвитку Китаю. Особливу увагу приділено встановленню відповідних ліній наступності в українському китаєзнавстві. Для реконструкції історії українського китаєзнавства були використані невідомі та маловідомі архівні матеріали та наукові публікації українських вчених, присвячені Китаю. Для китаєзнавців, істориків, дипломатів, студентів та широкого кола читачів.