Кількість назв: 940

  Нагородна справа в Україні: адміністративно-правове дослідження

  Монографія

    
  Автор Ковбас І.В.
  ISBN 978-966-992-236-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 416
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії висвітлюються основні положення новітнього вітчизняної теорії нагородного права, адміністративно-правових засад регулювання відносин у сфері нагородної справи, висвітлюються актуальні проблеми застосування нагородного законодавства та формулюється модель їх можливого вирішення. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.