Кількість назв: 940

  Принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України

  Монографія

    
  Автор Колесник Я. В.
  ISBN 978-966-992-684-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 190
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Досліджено принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконаленя адміністративного законодавства в цій сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід і правові проблеми реалізації принципів здійснення правоохоронної функції держави органами Національної поліції. Для наукових, науково-педагогічних і практичних працівників правничої та соціальної сфер, а також студентів юридичних закладів вищої освіти.