Кількість назв: 940

  Новини

  Інструментальний ансамбль. Перекладення для домри та баяна

  Кучерук В.

  Основою репертуарного збірника «Інструментальний ансамбль» є музичні твори, перекладені автором для домри й баяна. Пропоновані твори різні за стилем, структурою, фактурою, складністю вивчення та виконання. Вони можуть використовуватися і в інших складах інструментальних ансамблів: скрипки й баяна, флейти й баяна, двох баянів, адаптувавши партію домри для відповідного інструмента. Видання складається з двох частин. У першій запропоновані інструментальні ансамблі (домра з баяном), у другій – партії домри. Для позначення акордів у лівій руці баяна використана абревіатура: Б – мажорні акорди, М – мінорні, 7 – септакорди, Зм – зменшені. Репертуарний збірник рекомендований для учнів мистецьких шкіл та викладачам і студентам закладів вищої освіти України.

  Судова символіка

  Кравчук О. О., Остащук І. Б.

  Судова символіка займає помітне місце в правовій комунікації та покликана передавати окреслені значення. Автори монографії здійснили цілісну реконструкцію судової символіки в парадигмі справедливого суду. На основі міждисциплінарного аналізу розглянуто матеріальну особисту судову символіку (мантію та інший судовий одяг, молоток, медичну маску, що стала новим судовим символом в епоху пандемії COVID-19) і матеріальну неособисту судову символіку (будівлю суду, залу суду й елементи інтер’єру суду). Досліджено судову тематику в мистецтві. Розкрито алегорію справедливості (зображення Феміди-Юстиції) – один із найбільш упізнаваних судових символів. Серед нематеріальної судової символіки репрезентовано образ судді, елементи акціональної символіки – судову процедуру, судові присяги (судді, адвоката, прокурора, присяжного, свідка), офіційне звертання до судді «Ваша честь» та ін. Зроблено теоретичні й практичні висновки та деякі пропозиції щодо застосування судової символіки у формуванні культури поваги і довіри до суду та удосконалення судових процедур. Монографію адресовано юристам, культурологам, політологам, журналістам (науковцям, практикам, викладачам, аспірантам і студентам), а також усім, хто цікавиться значенням судової символіки.

  Принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України

  Колесник Я. В.

  Досліджено принципи реалізації правоохоронної функції держави органами Національної поліції України. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконаленя адміністративного законодавства в цій сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід і правові проблеми реалізації принципів здійснення правоохоронної функції держави органами Національної поліції. Для наукових, науково-педагогічних і практичних працівників правничої та соціальної сфер, а також студентів юридичних закладів вищої освіти.

  Нагородна справа в Україні: адміністративно-правове дослідження

  Ковбас І.В.

  У монографії висвітлюються основні положення новітнього вітчизняної теорії нагородного права, адміністративно-правових засад регулювання відносин у сфері нагородної справи, висвітлюються актуальні проблеми застосування нагородного законодавства та формулюється модель їх можливого вирішення. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

  Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI століття)

  Кіктенко В. О.

  У книзі на основі дослідження широкого кола джерел зроблено спробу реконструкції й аналізу історії розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі. У праці визначено походження, закономірності та напрямки розвитку українського китаєзнавства шляхом створення відповідної біобібліографії та визначення інституційних процесів. Детально проаналізовано основні напрямки розвитку цієї галузі знань, що пов’язано із вивченням внеску українських вчених у дослідження історії, філософії, культури, мови, літератури, соціально-економічного та політичного розвитку Китаю. Особливу увагу приділено встановленню відповідних ліній наступності в українському китаєзнавстві. Для реконструкції історії українського китаєзнавства були використані невідомі та маловідомі архівні матеріали та наукові публікації українських вчених, присвячені Китаю. Для китаєзнавців, істориків, дипломатів, студентів та широкого кола читачів.

  Актуальні проблеми адміністративного права та процесу

  Іванський А. Й.

  Навчально-методичний посібник з курсу «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» розроблений відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури та тестових завдань. Вивчення дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу» допоможе студентам зрозуміти закономірності розвитку та сучасні реалії, в межах яких функціонує адміністративне право та адміністративне процесуальне право. Набуті знання, уміння та навички магістри зможуть застосувати у подальшому вивченні юридичних дисциплін та навчальних курсів адміністративно-правового спрямування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Міжнародному гуманітарному університеті.

  Адміністрування публічних фінансів

  Іванський А. Й.

  Практикум з курсу «Адміністрування публічних фінансів» розроблений відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, термінологічного словника, тестів для самостійної роботи, задач для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Адміністрування публічних фінансів» допоможе здобувачам вищої освіти зрозуміти закономірності розвитку та сучасні реалії фінансової діяльності держави, в межах яких має сформуватися комплексне уявлення щодо предмету курсу. Набуті знання, уміння та навички магістри зможуть застосувати у подальшому вивченні юридичних дисциплін та навчальних курсів фінансово-правового спрямування. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Міжнародному гуманітарному університеті.