Кількість назв: 940

  Бібліотечна справа

  Компас культури Одеси : хронол. розпис змісту газети «Всемирные одесские новости», № 1 – 100

  упоряд. Щурова Т. В.

  У пропонованому читачам виданні «Компас культури Одеси» розкривається зміст перших ста номерів газети «Всемирные одесские новости» (1990 - 2017), які є свого роду енциклопедією Одеси та охоплюють велику кількість тем та імен. Матеріал згруповано за тематичними розділами, у кожному з них збережено хронологічний принцип. Покажчик імен допоможе зорієнтуватися під час пошуку потрібної публікації. Видання адресоване краєзнавцям, історикам, екскурсоводам, бібліотекарям.

  Путівник у прикладну наукометрію

  Рідей Н. М., Зазимко О. В., Кліх Л. В., Кіщак Т. С., Паламарчук С. П., Шостак А. В., Познанська О. В., Рибалко Ю. В.

  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації при вивченні дисциплін «Основи наукової діяльності», «Методологія наукових досліджень» та ін., а також аспірантів та молодих учених. У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.

  Методика заповнення полів в АРМ «Каталогізатор» бібліотечної системи «ІРБІС»

  Бондарчук Т. А., Гриценко О. І., Колодюк С. В., Мартинюк А. І.

  Даються рекомендації каталогізатору щодо вводу та корекції документів різних видів. У рекомендаціях наведено методику заповнення полів у прикладах і поясненнях. Методичні рекомендації розроблені на основі «ІРБІС64» версії 2009.2 та призначені для бібліотечних працівників, які складають бібліографічний опис і починають оволодівати навичками роботи в автоматизованій бібліотечній системі «ІРБІС», та студентів навчальних закладів, які вивчають бібліотечну справу. Також рекомендації стануть в нагоді працівникам архівів, видавництв та інших інформаційних установ, які складають бібліографічний опис.

  Магістерська робота: методика написання та захисту

  Гуткевич С. О., Пугачова К. М.

  Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до моменту захисту магістерської роботи. Автори посібника мали мету надати максимально можливу науково-практичну допомогу магістрантам при написанні та захисті магістерської роботи. Посібник буде корисний для магістрантів та керівників магістерської роботи.