Кількість назв: 940

  Культура і мистецтво

  Інструментальний ансамбль. Перекладення для домри та баяна

  Кучерук В.

  Основою репертуарного збірника «Інструментальний ансамбль» є музичні твори, перекладені автором для домри й баяна. Пропоновані твори різні за стилем, структурою, фактурою, складністю вивчення та виконання. Вони можуть використовуватися і в інших складах інструментальних ансамблів: скрипки й баяна, флейти й баяна, двох баянів, адаптувавши партію домри для відповідного інструмента. Видання складається з двох частин. У першій запропоновані інструментальні ансамблі (домра з баяном), у другій – партії домри. Для позначення акордів у лівій руці баяна використана абревіатура: Б – мажорні акорди, М – мінорні, 7 – септакорди, Зм – зменшені. Репертуарний збірник рекомендований для учнів мистецьких шкіл та викладачам і студентам закладів вищої освіти України.

  Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології

  Черноіваненко А. Д.

  Монографія присвячена дослідженню музично-інструментального мистецтва як специфічного системного феномену, який здатний інспірувати музичні звукосмислові та ідеально-концептуальні інтенції. Проведено системний аналіз виникнення, функціонування та самозростання феномену музичного інструменталізму від витоків до «вибуху» автономізації, з накресленням векторів подальшого розвитку і саморозвитку. Впроваджується концепція «немиттєвого інсайту» щодо виокремлення (автономізації) музичного інструменталізму в самостійну сферу творчості, що фіксується за часів бароко. Здійснені музикознавчі дефініції кола основних категорій – компонентів системи «музично-інструментальне мистецтво» (музичний інструмент, музичний інструменталізм та ін.); до наукового обігу введені і диференційовані такі поняття як «музично-інструментальна мова», «музично-інструментальне мислення», «музично-інструментальний стиль», «комплементарний музичний інструмент», д. і. Робота адресована виконавцям-інструменталістам, музикознавцям, науковцям, яких цікавлять питання музично-інструментальної творчості; дослідження може стати корисним для студентів, котрі опановують курси інструментознавства, історії музики, історії та теорії музично-інструментального виконавства різних спеціальностей.

  Art: metamorphoses and discourses

  за заг. ред. В. Чернеця

  This publication is a collective work of the European art-environment representatives: art historians and philosophers, critics, artists, curators, collectors, lawyers and experts. The materials presented in the monograph demonstrate different, sometimes contradictory, views on historical and current artistic processes. A many sided analysis of the art metamorphoses and creation of the professional discourse about them is the goal of this investigation.

  Декоративне мистецтво

  Никифоров А. М., Гулей О. В.

  У навчально-методичному посібнику схарактеризовано основні види традиційного декоративного мистецтва України (художню вишивку, ткацтво, вибійку, традиційне вбрання, витинанку, декоративний розпис, писанкарство, художню кераміку, художнє скло та бісероплетіння, плетіння з природних матеріалів, художню обробку дерева та каменю) з метою ефективної реалізації творчого потенціалу студентської молоді засобами народного мистецтва в умовах модернізації сучасної національної мистецької освіти. Посібник містить відомості про історію розвитку та побутування різновидів декоративного мистецтва, про стилістичні регіональні особливості та технологічні прийоми, методичні рекомендації щодо застосування сировини, інструментів та матеріалів, ілюстративний матеріал, малюнки, схеми елементів і мотивів орнаментації, термінологічний словник. Видання адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, викладачам і студентам закладів вищої освіти, майбутнім фахівцям образотворчого й декоративного мистецтва.

  Теорії та концепції дизайну

  Олійник О. П.

  У посібнику викладено основні теоретичні концепції дизайну ХХ ст. та надано коротку історію формування стилів. Для оволодіння навичками концептуального проектування і ознайомлення із стилем кожного дизайнера студентам запропоновано розроблення стилізацій і проектних завдань, різних за складністю і призначенням. Посібник ілюстровано великою кількістю наочних прикладів. Для студентів вищих навчальних закладів.

  Театрально-драматична антреприза Одеси

  Анна Білик, Галина Степанова

  У монографії відбито історію драматичної антрепризи Одеси. Автори проаналізували діяльність українських театральних колективів, а також творчість провідних антрепренерів (М. Милославського, М. Соловцова, О. Сибірякова, М. Багрова), чиї здобутки виявилися найбільшими у становленні та розвитку приватного театру в Одесі. Робота ґрунтується на архівних матеріалах, численних публікаціях у газетах і журналах ХІХ – поч. ХХ ст. Видання розраховане на мистецтвознавців, культурологів, краєзнавців, а також тих, хто цікавиться історією та культурою України.

  Космофония : дилогия о тайнах виниловой планеты. Том 2 «Волосы Вероники»

  Олег Синеокий

  В истории Большого рока осталось немало «белых пятен» и спорных вопросов. В книге, выпущенной минимальным тиражом, предлагается ранее недоступная на русском языке информация о ряде музыкальных коллективов из Великобритании, США, Канады, Франции, Бельгии, ФРГ, Испании, Португалии, Италии, Норвегии, Словакии и Израиля, оставшихся в тени прославленных рок-гигантов. Суммированные и сведенные воедино факты и сведения, касающиеся жизни и деятельности интересных проектов, оставшихся по ту сторону Большого Рока, прольют свет на ряд ранее неизвестных деталей из деятельности участников этих групп, не всем из которых суждено было стать «звездами первой величины». Читателям предлагаются не только летописи избранных групп, но и детальная хронология событий, связанных с каждым участником описанных коллективов. Автор старался избегать повторов, пространных описаний общеизвестных сведений, укоренившихся стереотипов и принятых штампов. Весь массив собранного на первый взгляд неоднородного документального материала подается в русле футуристической трактовки музыкальности астрономической Вселенной. Феномен космофонии осмыслен автором в контексте гипотетической допустимости слушать прогрессивные сочетания звуков в альтернативных условиях эвентуальной «виниловой жизни» на Титане - спутнике Сатурна и культовом на региональном уровне клубе филофонистов 1980-х... Двухтомное издание рассчитано на широкий круг читателей - меломанов, коллекционеров, филофонистов, собирателей и исследователей рок-раритетов.

  Космофония : дилогия о тайнах виниловой планеты. Том 1 «Титанизм» (рос. мовою)

  Олег Синеокий

  В истории Большого рока осталось немало «белых пятен» и спорных вопросов. В книге, выпущенной минимальным тиражом, предлагается ранее недоступная на русском языке информация о ряде музыкальных коллективов из Великобритании, США, Канады, Франции, Бельгии, ФРГ, Испании, Португалии, Италии, Норвегии, Словакии и Израиля, оставшихся в тени прославленных рок-гигантов. Суммированные и сведенные воедино факты и сведения, касающиеся жизни и деятельности интересных проектов, оставшихся по ту сторону Большого Рока, прольют свет на ряд ранее неизвестных деталей из деятельности участников этих групп, не всем из которых суждено было стать «звездами первой величины». Читателям предлагаются не только летописи избранных групп, но и детальная хронология событий, связанных с каждым участником описанных коллективов. Автор старался избегать повторов, пространных описаний общеизвестных сведений, укоренившихся стереотипов и принятых штампов. Весь массив собранного на первый взгляд неоднородного документального материала подается в русле футуристической трактовки музыкальности астрономической Вселенной. Феномен космофонии осмыслен автором в контексте гипотетической допустимости слушать прогрессивные сочетания звуков в альтернативных условиях эвентуальной «виниловой жизни» на Титане - спутнике Сатурна и культовом на региональном уровне клубе филофонистов 1980-х... Двухтомное издание рассчитано на широкий круг читателей - меломанов, коллекционеров, филофонистов, собирателей и исследователей рок-раритетов.

  Український мистецтвознавчий дискурс

  За заг. ред. д. і. н. Карпова В. В.

  У колективній монографії розглядається сучасне осмислення процесу розвитку українського мистецтва, подаються матеріали наукових студій дослідників української художньої культури, результати експертних мистецтвознавчих досліджень творів мистецтва. Призначено для широкого кола поціновувачів українського мистецтва, вчених, докторантів, аспірантів, студентів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», а також може бути корисним для фахівців з музеєзнавства, історії та культурології.

  Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції

  Самойленко О. І.

  У монографії здійснюється оновлений підхід до психології мистецтва як музикознавчої дисципліни, визначаються її методологічні засади, предметний та категоріальний зміст, основні проблемні напрями. Пропонується авторська концепція психології мистецтва як галузі сучасного гуманітарного знання, музикознавчої епістемології як метатеоретичного рівня психології мистецтва, що висвітлює питання музичного мислення, музичної свідомості та її мовної організації, іманентних чинників музичного логосу. Дослідження призначене для широкого освітньо-наукового кола гуманітаріїв, водночас найбільше спрямоване до музикознавців та психологів, які розвивають міждисциплінарні зв’язки та є причетними до проблематики людинознавства.

  Мистецтвознавча експертиза українського фарфору- фаянсу ХІХ — початку ХХ століття в контексті розвитку художньої культури

  Ревенок Н. М.

  У монографії надаються методи і засоби проведення мистецтвознавчої експертизи класичного українського фарфору і фаянсу України XIX — початку ХХ століття, охарактеризовано основні критерії сучасної атрибуції, експертизи та ідентифікації українського фарфору-фаянсу, а також новітні технологічні прийоми, що застосовуються у дослідженні тонкокерамічних виробів в умовах сучасного антикварного ринку. Простежено взаємозв’язок мистецтвознавчої експертизи з практичними методами наукової реставрації фарфору й фаянсу, які використовуються у музеях України. Видання має стати у пригоді викладачам, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, а також працівникам музеїв.

  Мистецтво і культура міста: наукові діалоги

  за ред. Білик А., Сікорської В.

  Автори пропонують цілісне уявлення про місто, його культуру і мистецтво; формують і обґрунтовують теоретичне бачення певної проблеми. Монографія розрахована на широке коло читачів, які займаються дослідженням окресленої складної і актуальної теми, намагаються зрозуміти природу міста. Відроджено жанр наукового діалогу.

  Риторика як суспільно-культурне явище

  Овчиннікова А. П.

  У курсі лекцій описані фізіологічні основи та технічні прийоми володіння українською мовою. Він містить дикційні, дихальні, та голосові вправи. Звертається увага на риторичні ефекти, правила чорної риторики, припустимі та неприпустимі виверти. Курс лекцій адресований людям мовних професій, а також доступний усім бажаючим самостійно вдосконалювати своє ораторське мистецтво.

  Мистецтвознавство ХХ століття

  Баканурський А. Г., Білик А. А., Думасенко С. А., Колчанова Л. М., Кривоцюк Л. І., Левченко М. Г., Лимаренко Л. І., Лошков Ю. І., Лугова Т. А., Мельник С. П., Ракович В. В., Саєнко Л. І., Степанова Г. І., Ткаченко Р. В., Уварова Т. І., Чумаченко О. А.

  Хрестоматія-довідник охоплює праці теоретиків, істориків та практиків мистецтва ХХ ст. та коментарі щодо представлених першоджерел. У роботі продемонстровано різні способи інтерпретації наукового тексту. Структурно навчальний посібник складається з чотирьох розділів: музичне мистецтво, театральне мистецтво, образотворче мистецтво, кіномистецтво. Хрестоматія-довідник адресована студентам, аспірантам, викладачам та всім, хто цікавиться теорією та історією мистецтва.

  За тобою у вічність ми йшли, Перемого!

  Білик Б., Гриненко Т.

  Присвячується пам’яті героїв, які пішли у вічність, звільняючи Україну від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни та військовим підрозділам Радянської Армії, за їх мужність при звільнені від ворога Миколаївщини.

  Естетика (для творчих спеціальностей)

  Уварова Т. І.

  У контексті сучасних концепцій мистецької освіти перевага надається творчому розвитку особистості. Зміст посібника реалізує концепцію курсу «Естетика», який викладається студентам-бакалаврам творчих спеціальностей 022 «Дизайн», 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» тощо. Загалом курс спрямовано на засвоєння категоріально-понятійного апарату естетики, основних підходів і методів, які склалися в різноманітних напрямах естетичної думки, основних естетичних концепцій і категорій у їх історичному розвитку, загальних принципів естетичного освоєння світу, сутності й законів творчості, природи естетичного в мистецтві, специфіки сприйняття й функціонування мистецтва, а також на формування вміння аналізувати й давати оцінку естетичним явищам та об’єктам, визначаючи їх соціальну й культурну значимість у ході художньої професійної діяльності. Доробок насамперед зорієнтовано на студентів творчих спеціальностей, однак може бути корисним студентам інших спеціальностей, викладачам гуманітарного циклу, аспірантам, науковцям, усім, хто цікавиться питаннями естетики й намагається зрозуміти складний і багатоманітний світ прекрасного.