Кількість назв: 940

  Охорона здоров'я

  Довідник з ортопедичної стоматології

  Шутурмінський В. Г., Серединко І. А.

  Посібник містить розгорнуті та ілюстровані відповіді на зразки тестових завдань, що публікувалися Центром тестування МОЗ України протягом 20 років. Навчальний посібник розроблено в ілюстративній формі, що дозволить активно застосовувати матеріал в процесі дуальної освіти та дистанційного навчання. Для студентів, інтернів та викладачів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Викладений матеріал може бути корисним при підготовці до складання тестового іспиту «Крок-2. Стоматологія» та «Крок-3. Стоматологія».

  Управління закладами охорони здоров’я

  Борщ В. І.

  Національна система охорони здоров’я України потребує значних структурних трансформацій, зміни парадигми управління, керівних кадрів закладів охорони здоров’я. Відтак, виникає потреба в імплементації технологій та інструментів сучасного менеджменту в практику управління закладами охорони здоров’я. В монографії узагальнено теоретико-методологічні засади та надано практичні рекомендації з управління закладами охорони здоров’я. Здійснено аналіз сучасних тенденцій розвитку системи охорони здоров’я України та еволюції управління національними системами охорони здоров’я в Україні та світі. Визначено особливості фінансового, кадрового та стратегічного управління закладами охорони здоров’я. Запропоновано сучасні інструменти та технології управління закладами охорони здоров’я. Монографія буде корисною для управлінців у сфері охорони здоров’я, державних службовців, науковців і фахівців, які на науковому та практичному рівнях вирішують питання організації охорони здоров’я; викладачів, а також на студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами медичного бізнесу.

  Патологічна біохімія

  Петров С. А.

  Підручник розроблений на основі авторського курсу лекцій «Патологічна біохімія», який читається для студентів біологів, які навчаються по магістерській програмі. Метою підручника є надання студентам загальних уявлень про механізми порушень біохімічних процесів в організмі при найбільш поширених патологіях. Важливою особливістю підручника є те, що при розгляді кожного виду захворювання приводяться хімічні формули і реакції, які протікають в нормі в клітинах і реакції, які відбуваються при тих чи інших патологіях. Опис патологічних процесів мовою хімічних реакцій дає можливість студентам зрозуміти молекулярні основи патологічних процесів. Кожний розділ підручника закінчується контрольними питаннями. Підручник «Патологічна біохімія» є єдиним підручником з цієї дисципліни в Україні.

  Covid-19, забирайся геть!

  Pre-school Pictorial

  Книжка-картинка про застережливі дії та правильне поводження дітей під час карантину.

  Наноматеріали в хімії та фармації

  Л.Л. Пилипчук, В.М. Близнюк

  Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та нанотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та вивчення наноматеріалів; використання наноматеріалів в фармації, медицині, побуті тощо. Призначено для аудиторної, індивідуальної та позааудиторної (самостійної) роботи студентів спеціальностей спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація денної та заочної форми навчання рівня вищої освіти «бакалавр» та «магістр», Фізика, Біологія та для тих хто цікавиться нанонаукою.

  Вагітність та кісткова тканина. Частина 2

  О.О. Зелiнський, Г.С. Манасова, В.В. Артьоменко, Г.М. Абабкова, М.М. Манасов

  У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму кісткової тканини в різні вікові періоди життя жінки, дані про анатомо-функціональні зміни кістково-суглобової системи під час вагітності, в т.ч. у жінок з рідкісними формами остеопатий спадкового генезу. Подано результати власних багаторічних ретро- і проспективних досліджень, якими встановлено вплив різних чинників на стан кісткової тканини у жінок репродуктивного віку, в т.ч. під час вагітності, а також у дівчат з первинною і вторинною аменореєю. Представлено сучасні методи діагностики, профілактики і лікування остеопенії/остеопорозу під час вагітності.
  Книга розрахована на акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, ортопедів, невропатологів та інших фахівців.

  Основи фізичної реабілітації

  Ю. В. Карпухіна

  У представленому навчальному посібнику показані сучасні методи фізичної реабілітації. Наведені механізми дії фізичних факторів, їх лікувальні ефекти, розглянуті методики та техніки проведення процедур, показання та протипоказання застосування фізіотерапевтичних процедур. Матеріал посібника може бути використаний у навчальному процесі підготовки фахівців із фізичної реабілітації, медичними сестрами реабілітаційних відділень, інструкторами ЛФК.

  Основи медичних знань

  І. Л. Толочик, Є. Ф. Кучерук

  У навчальному посібнику у певній послідовності розкриті питання про основні категорії медицини, такі як: здоров’я, захворювання, видужування, розуміння суті яких дає можливість студентам оцінювати стан здоров’я людини, основні симптоми захворювань та їх профілактику. Рекомендовано для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

  Кризис и травма в клинической гештальт-терапии

  А.Н. Моховиков, А.Г. Повереннова

  В книгу вошли лекции Александра Моховикова (1955–2015) и Аллы Поверенновой, прочитанные в последние годы совместного преподавания гештальт-терапии. Они посвящены проблемам психологической травмы, кризисов, а также методологии гештальт-терапии. Психологам, врачам, другим специалистам помогающих профессий.

  Избранные вопросы общей и клинической фармакологии с медицинской рецептурой

  Г. П. Пеклина, Н. Г. Антипов, Л. П. Зубкова, В. А. Бочаров, В. В. Бочарова, А. В. Висловух

  Учебное пособие предназначено для обучения студентов стоматологических факультетов общей и клинической фармакологии с медицинской рецептурой. Учебное пособие содержит сведения общей и частной фармакологии по лечению препаратами применяемыми при различных стоматологических вмешательствах и заболеваниях. Особое внимание уделено вопросам неотложной терапии при побочных проявлениях лекарственных средств. Каждый раздел учебного пособия включает вопросы для самоподготовки студентов и проведении исходного уровня знаний по теме занятия, классификации лекарственных средств, наиболее широко применяемых в стоматологии, рекомендации для выбора и рационального использования препаратов с учетом их механизма действия, диагноза, особенностей течения стоматологического и сопутствующего заболевания, индивидуальной чувствительности к препаратам и их побочных эффектов, а также сведения о взаимодействии с другими лекарственными средствами. Для закрепления и проверки усвоенных знаний и практических навыков в конце основных тем представлены задания по общей фармакологии, фармакотерапии, ситуационные задачи, темы реферативных сообщений. Рекомендуемая литература дана в конце учебного пособия. Отдельный раздел учебного пособия посвящен рецептуре – правильному оформлению рецепта, понятию о твердых, мягких и жидких лекарственных формах, правильности выписывания этих форм, расчет дозы. В приложении представлен приказ МЗ Украины № 360 от 19.07.2005 г. и протоколы лечения стоматологических больных (приказ МЗ Украины № 566 от 23.11.2004 г.).

  Довідник поліцейського з домедичної допомоги

  Вайда Т. С.

  У науково-довідковому виданні вміщено систематизовану інформацію з надання домедичної допомоги для її використання у професійному навчанні поліцейських необхідним навичкам підтримки життя потерпілих на місці події. Розглянуто широке коло термінів та понять з галузі екстреної медицини та медицини катастроф. У зв’язку з існуючими небезпеками для життєдіяльності людини враховано фахову потребу працівників поліції в уточненні незнайомих/маловідомих медичних аспектів для належної протидії потенційним загрозам життю під час здійснення ними правоохоронної діяльності. Термінологічний довідник містить більше 2120 статей та дефініцій. Для курсантів, студентів та слухачів ЗВО МВС України, поліцейських підрозділів Національної поліції та військовослужбовців НГУ, ЗСУ, СБУ, ДПСУ, ДСНСУ, педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників.

  Долікарська допомога

  Вайда Т. С.

  Посібник призначений на допомогу курсантам, студентам та слухачам закладів вищої освіти (ЗВО) МВС України для удосконалення їх підготовки до навчальних занять з вибіркової навчальної дисципліни «Долікарська допомога», сприятиме покращенню засвоєння програмного обсягу професійних (медичних) знань. У навчальному виданні висвітлено основні правила надання долікарської допомоги постраждалим внаслідок отримання ними різних ушкоджень та травм як в типових (побутових, виробничих) умовах, так і під час виникнення загрози для життя чи здоров’я в екстремальних ситуаціях й в надзвичайних обставинах оперативно-службових та службово-бойових дій. Розкрито зміст типових навчальних тем дисципліни, приділено увагу удосконаленню практичної спрямованості вивчення курсу шляхом залучення курсантів (студентів, слухачів) до участі у тренінгах з вирішенням ними стандартних проблемних ситуацій, котрі трапляються під час надання первинної медичної допомоги потерпілим. Для проведення поточного контролю знань курсантів (студентів, слухачів) підібрано відповідні запитання до кожної з тем, наведено тестові завдання для проведення правоохоронцями та майбутніми юристами самоконтролю засвоєного дидактичного матеріалу. З метою контролю за самостійною роботою запропоновано студентам (курсантам, слухачам) до виконання індивідуальні завдання, охарактеризовано в глосарії поширені медичні терміни, зазначено сучасні нормативно-правові акти та підібрано навчально-методичну літературу в галузі долікарської допомоги, вказано тематичні інтернет-ресурси з медичної проблематики. Навчальний посібник буде корисним для поліцейських патрульної служби, військовослужбовців Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також стане в нагоді водіям та іншим посадовим особам відповідно до вимог Закону України «Про надання екстреної медичної допомоги».

  Алгоритм виконання практичних навичок лікарями загальної практики на обладнанні амбулаторій

  Височина І. Л., Чухрієнко Н. Д., Снісарь В. І., Агарков С. Ф., Єхалов В. В., Гайдук О. І., Василевська І. В., Башкірова Н. С., Березницька Г. Г., Єфімова Н. О., Черниловський А. В., Росицька О. А., Крамарчук В. В., Яшкіна Т. О.

  Посібник розрахований на лікарів-інтернів і лікарів-слухачів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, які прагнуть вдосконалити свої практичні навички. Він містить чіткі алгоритми роботи з обладнанням Центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів. Видання цілком заслуговує стати настільною книгою практикуючого лікаря.