Кількість назв: 940

  Публічне управління та адміністрування

  Самоврядування у містах України та Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії: конституційно-порівняльний аналіз

  Нестор В. Р.

  У монографії автор аналізує український та британський досвід міського самоврядування у цілому та за кожною з організаційних форм, приділяючи увагу як теоретичним напрацюванням у цій сфері, так і практичному досвіду муніципальних органів. Книга стане в нагоді широкому загалу читачів, які цікавляться як муніципальним правом, так і проблемами систематизації законодавства України.

  Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути?

  Романюк А. С.

  Розглянуто процес формування людських спільнот, а також умови та чинники становлення перших державних структур. Окреслено різновиди полісних форм античної Греції й характеристики республіканської та імперської конструкцій Стародавнього Риму. Проаналізовано особливості еволюції ленної монархії в станову й абсолютну. Простежено параметри процесів лібералізації і демократизації, історичні різновиди авторитарних систем правління. Виокремлено спільні та особливі характеристики історичних варіантів тоталітарних й авторитарних політичних режимів. Для студентів, аспірантів, докторантів, учених і викладачів закладів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться історією та еволюцією політичних інститутів, зокрема на прикладі країн Європи.

  Публічне адміністрування діяльності територіальних органів національної поліції України: теорія та практика

  Д. О. Карбовський

  У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань публічного адміністрування діяльності територіальних органів Національної поліції України: теорія та практика. Складовою державного апарату є органи поліції як суб’єкти, що уповноважені забезпечувати дотримання законів у суспільстві. Діяльність органів поліції супроводжується адміністративно-правовим регулюванням, однак в Україні існують значні проблеми у цій сфері, що відповідно потребує ґрунтовних досліджень. Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів, працівників органів Національної поліції, а також для всіх, хто цікавиться даною проблематикою.

  Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: організаційно-правові аспекти реформування

  Маслова А. Б.

  Монографія присвячена визначенню на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел організаційно-правових аспектів реформування органів, що реалізують державну митну політику. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

  Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)

  Коломоєць Т.О., Шарая А.А.

  У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, подається перелік 200 найпоши- реніших питань та відповідей, переліки основної та додаткової літератури.

  Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.

  Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади

  Легеза Ю.О.

  Монографія присвячена дослідженню сутності механізму публічного управління у сфері використання природних ресурсів. Визначено нормативні засади здійснення публічного управління у сфері використання природних ресурсів та місце в них адміністративно-правового регулювання. У монографії розкрито систему суб’єктів публічного управління у сфері використання природних ресурсів та її розвиток; встановлено завдання, функції, форми публічного управління у сфері використання природних ресурсів; охарактеризовано його адміністративно-правові методи здійснення. Автором визначено шляхи вдосконалення публічного управління у сфері використання природних ресурсів в Україні та його адміністративно-правових засад.

  Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.

  Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності

  Хрідочкін А. В.

  Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (генезис його становлення та розвитку в Україні, сфера інтелектуальної власності як об’єкт публічного адміністрування та державна політика щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні). Здійснено аналіз організаційно-правових засад публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (його форм, методів, державно-реєстраційних засобів та особливостей інформаційно-аналітичного забезпечення). Досліджено концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності та механізм реалізації її заходів в Україні. Розглянуті науково-теоретичні заходи реформування та напрями подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні. Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників і практичних працівників правоохоронних і судових органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

  Публічне адміністрування охорони права власності в Україні. Теорія і практика

  Сукманова О.В.

  У монографії на основі аналізу сучасних досягнень юридичної науки, адміністративного законодавства здійснено аналіз публічного адміністрування охорони права власності в Україні, а також запропоновано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правових норм, які регулюють досліджувані відносини, загалом сформульовано теорію публічного адміністрування охорони права власності в Україні.

  Призначається для широкого кола читачів: суб’єктів публічної адміністрації, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також для всіх, хто цікавиться проблематикою охорони права власності.