Кількість назв: 940

  Туризм та готельна справа

  Туристичне країнознавство. Т. 4. Африка і Близький Схід

  Стафійчук В., Малиновська О.

  У навчальному посібнику подано сучасні країнознавчі відомості, інформацію про природні та історико-культурні туристичні ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце всіх африканських і близькосхідних держав на туристичному ринку світу. Для студентів та викладачів освітньо-професійних програм з туризму; географів, істориків, міжнародників. Може бути корисним для співробітників туристичних фірм та всіх, хто цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує власні мандрівки.

  Туристичне країнознавство. Т. 3. Америка

  Стафійчук В., Малиновська О.

  У навчальному посібнику подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та інфраструктурні ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце всіх американських держав на туристичному ринку світу. Для студентів та викладачів освітньо-професійних програм з туризму; географів, істориків, міжнародників. Може бути корисним для співробітників туристичних фірм та всіх, хто цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує власні мандрівки.

  Туристичне країнознавство. Т. 2. Азія та Океанія

  Стафійчук В., Малиновська О.

  У навчальному посібнику подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та інфраструктурні ресурси, головні передумови розвитку туризму й місце держав Азії та Океанії на туристичному ринку світу. Для студентів та викладачів освітньо-професійних програм з туризму, географів, істориків, міжнародників. Може бути корисним для співробітників туристичних фірм та всіх, хто цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує власні мандрівки.

  Туристичне країнознавство. Т. 1. Європа

  Стафійчук В., Малиновська О.

  У навчальному посібнику подано сучасну інформацію про природні, історико-культурні та інфраструктурні ресурси, головні передумови розвитку туризму та місце всіх європейських держав на туристичному ринку світу. Для студентів та викладачів освітньо-професійних програм з туризму, географів, істориків, міжнародників. Може бути корисним для співробітників туристичних фірм та всіх, хто цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує власні мандрівки.

  Основи туризмології

  Кручек О. А., Соляник С. Ф., Парубець О. В., Гордієнко С. І.

  Навчальний посібник підготовлений відповідно до державного стандарту підготовки магістрів зі спеціальності «Туризм». У ньому розглядаються основні категорії, об’єкт, предмет туризмології та особливості використання туризмологічних методів у дослідженнях соціально-філософських феноменів туризму. Обґрунтовано доцільність виникнення нового наукового напряму – туризмології, визначено та досліджено її основні категорії та структуру. Систематизовані та вивченні особливості формування особистості туриста, туристичної групи, мотивації туристської поведінки, окреслено особливості «альтернативного туризму» як нового напряму в туризмології. Для викладачів та студентів профільних вищих навчальних закладів,усіх,хто цікавиться туризмом як особливо значущим соціальним інститутом.

  Гастрономічний туризм

  Дишкантюк О. В., Власюк К. В.

  У підручнику викладено науково-теоретичні та практичні питання розвитку гастрономічного туризму. Описано становлення, розвиток та понятійний апарат. Охарактеризовані об’єкти гастрономічного туризму, зокрема увага приділена етнічним кухням, концептуальним ресторанам, локальним харчовим системам, гастрономічним івентам. Описаний досвід розвитку гастрономічного туризму в країнах світу. Висвітлено особливості розвитку гастрономічного туризму в Україні. Призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», також може бути корисним спеціалістам і підприємцям сфери ресторанного та туристичного бізнесу.

  Туристичне країнознавство

  В.І. Стафійчук, О.Ю. Малиновська

  У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні (природні, історико-культурні, інфраструктурні) ресурси усіх держав світу. Для студентів та викладачів фаху «менеджмент туризму»; географів, істориків, міжнародників. Може бути корисним для співробітників туристичних фірм і всіх, хто цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує подорожі до них.

  Туристичне країнознавство

  Семенов В.Ф.

  У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і реакції в різних туристичних регіонах і окремих країнах світу. Аналізується туристична привабливість країн, причинно-наслідкові особливості формування відомих туристичних дестинацій, тенденцій розвитку у просторі. ... Розглядаються основні теоретичні засади загального та туристичного країнознавства, предмет, об’єкт, основні поняття і категорії дисципліни, розкривається економічна, соціальна, культурна картина сучасного світу, аналізується сутність процесів глобалізації та регіоналізації, ... містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та найбільш привабливих туристичних об’єктів.

  Рекреалогія

  Стафійчук В. І.

  В навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки, принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних ресурсів. Посібник містить детальну інформацію про кліматичні, бальнеологічні, водні, біотичні, історико-культурні та інші рекреаційні ресурси і умови України, в тому числі у розрізі суспільно-географічних районів. У контексті медико-екологічних проблем розглядається система курортно-оздоровчих закладів України та їх можливості у відтворенні здоров’я людини. Подано матеріал про нозоареали небезпечних захворювань у світі та інформацію про курорти окремих частин світу. Представлено проблеми рекреаційного природокористування і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України. Книга адресована студентам фаху менеджмент туризму спеціальних вищих навчальних закладів і географічних, економічних та історичних факультетів класичних університетів, спеціалістам в галузі туризму, рекреації і охорони здоров’я. Може бути корисна при виборі санаторно-курортних закладів України і світу.

  Основы круизного туроперейтинга (рос. мовою)

  С.Г. Нездойминов

  В учебном пособии «Основы круизного туроперейтинга» изложены научно-теоретические и организационно-правовые основы туроперейтинга, особенности деятельности туроператоров на международном рынке круизных путешествий, рассматриваются практические аспекты формирования круизного туристического продукта и обслуживания туристов, подходы к оценке качества круизных услуг. Материалы учебного пособия дополняют современные положення теории и практики морского круизного туризма, общего курса дисциплины «Туроперейтинг». В методическом плане пособие может быть использовано при проведении модульных контрольных замеров знаний студентов, зачетов и экзаменов, для выполнения индивидуальних заданий и самостоятельной работы студентов, которые обучаются по специальности «Туризм».

  Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності

  С.С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов

  Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих навчальних програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих тем та індивідуальних завдань. Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсійних послуг.

  Організація екскурсійних послуг

  В.К. Кіптенко, О.Ю. Малиновська

  Пропонований навчальний посібник с першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства. Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності. Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій. Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами. Розглянуто механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності, модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні. Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал; подано словник термінів По архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що стане у нагоді практикуючим екскурсоводам при підготовці екскурсій на різноманітну тематику. Для студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти. Може бути корисним для практикуючих екскурсоводів і методистів екскурсійної справи.