Кількість назв: 940

  Ветеринарна справа

  Ветеринарно-санітарна вірусологія

  Скибіцький В. Г., Калініна О. С., Козловська Г. В.

  Викладено фундаментальні основи вірусології. Представлено дані про природу і походження вірусів, структурну організацію та хімічний склад, механізм репродукції та популяційну генетику вірусів, особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету, імупрофілактику та хіміотерапію вірусних інфекцій. Охарактеризовано методологію лабораторної діагностики вірусних інфекцій тварин та санітарно-вірусологічного дослідження об’єктів довкілля і харчових продуктів. Подано сучасну класифікацію вірусів та основні таксономічні ознаки родин вірусів людини і тварин. Викладено епізоотологічні особливості, патогенез, клінічні симптоми, патологоанатомічні зміни, методи лабораторної діагностики та засоби імунопрофілактики актуальних вірозів тварин. Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни «Ветеринарно-санітарна вірусологія». Підручник буде корисний студентам, аспірантам і викладачам закладів вищої освіти.

  Що таке африканська чума свиней (етіологія захворювання, симптоми, виявлення, сучасні методи боротьби). Сучасні методи боротьби з АЧС, вплив ферментованих кормів

  Соляник М. Б., Коваленко В. Ф.

  Автори, на свій погляд, зібрали основні матеріали для ознайомлення фермерів, починаючих свинарів, інших фахівців з тваринництва для ознайомлення, що таке африканська чума свиней (АЧС) її наслідки. Яку безпеку вона несе і якими методами, в сучасних умовах можна боротись з АЧС. «Готуючи ферментовану гомогенну кормову суспензію в кормоагрегатах «Мрія», ми маємо захист поголів’я від вірусних захворювань з боку кормів, що доведено науковими дослідженнями Інституту Свинарства ім. квасницького НААН України, м. Полтава, та Інституту «Landsudvalget for Svine», данія, а також на досвід роботи 8700 фермерських господарств України, ближнього і дальнього зарубіжжя, де ферментовані корми з 2002 року готували в кормоагрегатах «Мрія», упродовж 16 років, за цей період не зафіксовано жодного випадку захворювання свиней вірусними хворобами, в т. ч. АЧС. І це факт, який не можна ігнорувати». – З наукових досліджень біологічної лабораторії Інституту Свинарства ім. квасницького НААН, м. Полтава – зав. біологічної лабораторії, д.б.н., професор, академік НААН коваленко В.Ф., 2005 р.

  Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту

  Недосєков В. В., Мельник В. В., Макаров В. В.

  Навчальний посібник присвячений найбільш актуальним на даний час темам – Списку МЕБ, транскордонним хворобам, епізоотологічним, економічним і технічним даним щодо найважливіших інфекцій та основному способу боротьби з ними – стемпінг-ауту. Особливу увагу приділено численним ілюстраціям клініки та патології. Знання у цій галузі особливо необхідні студентам у зв'язку з незворотними процесами всебічної гармонізації вітчизняної освітньої і професійної діяльності згідно міжнародних вимог, стандартів, традицій (Болонська Конвенція, СОТ, МЕБ та ін.). Він буде цікавим також аспірантам та здобувачам ветеринарного профілю, слухачам ФПК, фахівцям, які цікавляться питаннями інфекційної патології та епізоотології.

  Організація та економіка ветеринарної справи

  Недосєков В. В., Хаунхорст Е., Ситнік В. А., Шевчук В. М., Жуковський М. О.

  Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми викладання навчальної дисципліни «Організація та економіка ветеринарної справи» на факультетах ветеринарної медицини який відображає актуальні досягнення ветеринарної науки, правове регулювання ветеринарної діяльності на різних рівнях в сучасних умовах. Даний посібник може бути корисним для студентів (як бакалаврату, так і магістратури), які вивчають організацію та економіку ветеринарної справи, епізоотологію і інфекційні хвороби, а також менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині. Навчальний посібник може бути цікавим для аспірантів та здобувачів ветеринарного профілю, слухачів курсів післядипломної освіти, практичних фахівців ветеринарної медицини, власників та менеджерів ветеринарних організацій, технологів виробництва, які цікавляться питаннями організації та економіки у ветеринарній сфері.

  Інфекційні хвороби птиці

  Корнієнко Л. Є., Наливайко Л. І., Недосєков В. В., Дудников Л. А., Ушкалов В. О., Ярчук Б. М., Корнієнко Л. М.

  У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-новому розкриті механізми розвитку захворювань в умовах інтенсивних технологій, запропоновані найбільш сучасні антибактеріальні препарати і дезінфектанти, а також новітні вацинні препарати, які на сьогодні є на ринку нашої держави й використовуються із профілактичною метою.
  Для викладачів і магістрантів (студентів) факультетів ветеринарної медицини вищих навчальних аграрних закладів. Може бути корисним для практичних фахівців ветеринарної медицини – працівників птахофабрик, інкубаторів, цехів із виробництва м’яса й яєць.

  Імунопрофілактика сказу в Україні

  Полупан І. М., Недосєков В. В., Ничик С. А., Нікітова А. П., Мазур Н. В.

  Монографія присвячена дослідженню особливостей імунопрофілактики сказу як однієї з найнебезпечніших нозоологічних одиниць інфекційної патології домашніх і диких м’ясоїдних тварин. Висвітлено основні аспекти епізоотології сказу в сучасних умовах, особливості парентеральної і пероральної антирабічної вакцинації та роль специфічної профілактики сказу в Україні. Особливу увагу приділено авторським дослідженням імунобіологічних властивостей вакцинних штамів вірусусказу і розробкам методів контролю за імуногенною активністю інактивованих антирабічних вакцин.
  Монографія стане сучасним та актуальним доповненням до лекційних курсів з дисциплін вірусологія й епізоотологія та інфекційні хвороби, що викладаються на факультетах ветеринарної медицини вищих навчальних закладів України. Видання також буде корисним магістрантам, аспірантам, здобувачам наукового ступеня із ветеринарних наук, слухачам Інституту післядипломного навчання й факультетів підвищення кваліфікації, фахівцям з ветеринарії та біології, які цікавляться питаннями інфекційної патології тварин і епізоотології.