Кількість назв: 940

  Воєнні науки та безпека

  Автомобілі та МЛПК

  Олло В. П., Сакно О. П., Колеснікова Т. М.

  Авторами пропонується ґрунтовний аналіз будови двигуна та рухомого складу, функціональність експлуатації та практичний досвід застосування мобільного лазне-прального комплексу (МЛПК) логістики відносно Збройних Сил України. У навчальному посібнику розглянуто напрямки: 1) технічні можливості й потужності застосування МЛПК з приводу залучення технічних засобів логістики щодо надання пральних і лазневих послуг споживачу у польових умовах; 2) будова та класифікація рухомого складу, особливості конструкцій (традиційних і нетрадиційних) двигунів внутрішнього згоряння автомобілів; 3) теоретична основа технічної експлуатації автомобілів. Книга відрізняється лаконічністю викладу при великому обсязі інформації, наявністю необхідних ілюстрацій, довідковим матеріалом та бібліографією. Навчальний посібник призначається здобувачам вищої освіти технічних вищих навчальних закладів та вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) ІІІ–ІV рівнів акредитації, студентам за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра й магістра спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» та курсантам спеціальності 254 «Забезпечення військ (сил)», аспірантам та фахівцям автотранспортного комплексу, що залучаються у галузі конструювання, випробування, експлуатації рухомого складу, а також технічних засобів логістики.

  Збірник ситуаційних задач зі службової діяльності та алгоритми дій працівників поліції щодо їх вирішення

  Яременко А. О., Степаненко В. В., Вайда Т. С.

  У збірнику розміщені ситуаційні задачі, які можуть виникати під час несення служби поліцейськими, а також алгоритми правильних дій працівників поліції щодо їх вирішення. До розгляду та практичного опрацювання запропоновано найбільш типові ситуації, які, зокрема, пов’язані з нападом на правоохоронців, чиненням опору та подолання злісної непокори законним вимогам працівників поліції, порядком надання поліцейськими невідкладної домедичної та долікарської допомоги потерпілим особам тощо. Видання становить практичну значущість і для правоохоронців підрозділів НПУ, які під час самостійного вивчення можуть закріпити знання детального порядку своїх дій із посиланням на відповідні норми чинного законодавства, а також використовувати ці алгоритми для вирішення оперативних завдань безпосередньо під час несення служби. Навчальний посібник також включає тестові завдання для перевірки знань матеріальної частини вогнепальної зброї, правових підстав та заходи безпеки щодо застосування заходів примусу (спеціальних засобів та засобів фізичного впливу) під час припинення злочинів і правопорушень, затримання та доставляння правопорушників до підрозділу поліції. Збірник ситуаційних задач може бути рекомендованим для використання у навчальному процесі з первинної професійної та фахової підготовки поліцейських, при проведенні цільових інструктажів і в практичній (службовій) діяльності працівників НПУ.

  Нездоланні солдати війни

  Білик Б.

  Вивчаючи історичні матеріали про військові підрозділи, у яких проходила військова бойова юність молодих захисників Вітчизни, таких як Семен Зеленський, дивуєшся, як можливо було витримати такі довгі і тяжкі випробовування війною?! Незважаючи на непрохідні шляхи, вони йшли вперед, залишаючи навічно в братських могилах своїх побратимів. Багато разів їм доводилося розводити своєю кров’ю холодні води річок під час їх форсування. Так, це був всенародний подвиг наших героїчних пращурів, пам’ять про яких ми повинні зберігати вічно та передавати наступним поколінням. Те, що вони пройшли і пережили під час війни, заслуговує на вічну пам’ять і шану.

  Жертовність українського народу під час Другої світової війни – безцінна і безсмертна!

  Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

  Діордіца І. В.

  Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття: «кібербезпекова політика», «кібернетична функція держави», «правовий режим кібербезпекової політики», «коннотація кіберпростору», «homo cyberus», «аксіологія кіберпростору», «кіберосвіта». Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, що виникають та складаються у сфері кібербезпеки. Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, напрями розбудови національної системи кібербезпеки. Окреслено особливості правового режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки фахівців у сфері кібербезпеки. Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників безпековї сфери.

  Administrative and legal status of civil-military administrations

  Кузніченко С. О. Шевченко В. Ю.

  The monograph is devoted to the problems of the existence of civil-military cooperation in the historical experience of state-building of Ukraine. The legal status of civil-military administrations is analyzed, their basic rights and obligations are defined in the process of securing anti-terrorist operations. The functional load and the role of civil-military administrations in the process of ensuring the social and economic development of territories in the conditions of the immediate conduct of the anti-terrorist operation are revealed. Peculiarities of organizational structure and staffing of civil-military administrations are determined.

  The monograph is addressed to scientists, staff of military institutions and law enforcement agencies, representatives of state executive bodies, teachers, listeners, cadets and students of higher educational institutions.

  Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження)

  Гуляк О. В., Кузніченко С. О., Голуб В. О.

  Монографію присвячено аналізу теоретичних розробок нормативно-правового регулювання інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану; дослідженню питань нормативно-правового регулювання інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану, спеціальних правових механізмів регулювання суспільних відносин, що виникають у надзвичайних ситуаціях, а також механізмів створення комплексного міжгалузевого правового інституту воєнного стану та використання правових засобів, направлених на ефективну організацію діяльності органів публічної адміністрації у незвичайних (надзвичайних) умовах збройного конфлікту та воєнних загроз. Монографія розрахована на посадових осіб інститутів державного управління, керівників міністерств і відомств сектору безпеки і оборони країни та їх структурних підрозділів, наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (наукових установ) України,здобувачів вищої освіти другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) і наукового рівнів.

  Військова логістика

  Бедрій Я., Тарнавський Є.

  У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів і логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків в армії, а також логістичного управління. Посібник розрахований на студентів військових навчальних закладів, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також працівників офіцерів збройних сил, котрі займаються тиловим забезпеченням.

  Актуальні проблеми психології вищої військової школи

  Снігур Л. А., Розмазнін О. П., Луханін В. В., Булгакова О. В.

  У посібнику представлено сучасні наукові уявлення про психологічні основи педагогічного процесу вищої військової школи у просторі завдань формування викладачем свідомого офіцера захисника України. Навчальний посібник призначено для використання в освітньому процесі Військової академії під час вивчення слухачами курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та ад’юнктами дисципліни «Актуальні проблеми психології вищої військової школи», а також для всіх, хто цікавиться психологією, яка є орієнтованою на підтримання національної безпеки нашої держави та її захист.