Кількість назв: 940

  Водні біоресурси та аквакультура

  Світове рибне господарство

  Шекк П. В., Бургаз М. І., Сербов М. Г.

  Підручник присвячено вивченню рибного господарства, біологічних ресурсів, сировинної бази промисловості, стану запасів основних об’єктів промислу та водних біоресурсів в усіх регіонах Світу. Наводиться інформація про історію становлення і особливості розвитку світового рибного господарства, сучасній стан аквакультури і марикультури в різних країнах і регіонах Світу. Дана коротка характеристика найбільш важливих об’єктів рибництва, аналізуються стан запасів водних біоресурсів у внутрішніх водоймах, використання та переробка водних біоресурсів, зайнятість населення у рибній промисловості (промисел, аквакультура, переробка, торгівля, обслуговування) та споживання риби і морепродуктів в світі, тощо. Підручник «Світове рибне господарство» буде використовуватися для підготовки студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура».

  Рибальство (промислове, любительське та спортивне)

  Пилипенко Ю. В., Лобанов І. А., Шевченко П. Г., Шкарупа О. В., Сербов М. Г., Шекк П. В., Халтурин М. Б.

  У підручнику викладено основи правового регулювання відносин у галузі вивчення, охорони, відтворення, використання та реалізації водних біоресурсів, переміщення через митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них, а також встановлення основних принципів регулювання та управління рибогосподарською діяльністю в межах території України у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні України та на континентальному шельфі. Підручник призначений для підготовки бакалаврів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і робітників рибогосподарської галузі України.

  Визначник риб континентальних водойм і водотоків України

  Шевченко П. Г., Щербуха А. Я., Пилипенко Ю. В., Марценюк Н. О., Халтурин М. Б., Чередніченко І. С.

  У навчальному посібнику (визначнику риб) викладено методи досліджень, особливості поширення, біології і значення прісноводних рибоподібних та риб, розглянуто питання визначення окремих таксономічних груп, морфо-біологічної характеристики, наведено визначальні таблиці класів, родин, родів і видів. Посібник призначений для підготовки бакалаврів і магістрів із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації. Буде корисним для іхтіологів, викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

  Спеціальна іхтіологія. Том 2

  Шевченко П. Г., Пилипенко Ю. В.

  У другому томі підручника викладено основи систематики, біологію і значення окремих таксономічних груп класу Кісткових підкласів Променепері, що належать до інфракласу Костисті риби, та Лопатопері. Розглянуто питання її походження, розвитку, наведена інформація щодо рибогосподарського значення окремих видів риб. Підручник призначений для забезпечення навчального процесу бакалаврів із спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІI-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

  Спеціальна іхтіологія. Том 1

  Шевченко П. Г., Пилипенко Ю. В.

  У першому томі підручника викладено принципи та методи систематики рибоподібних і риб, розглянуто системи, біологію і значення окремих таксономічних груп класів Круглороті і Хрящові риби, інфракласу Ганоїдні риби підкласу Променепери класу Кісткові, наведена інформація щодо рибогосподарського значення окремих видів риб. Підручник призначений для підготовки бакалаврів із спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах ІI-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

  Природна кормова база рибогосподарьких водойм

  Кражан С. А., Хижняк М. І.

  Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Гідробіологія» для студентів рибогосподарських факультетів аграрних університетів. Дається характеристика основних гідробіологічних угруповань - бактеріопланктону, фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, макрофітів, які складають основу природної кормової бази водойм. Описані основні знаряддя та методи відбирання проб, їх опрацювання в польових та лабораторних умовах, опрацювання матеріалів щодо живлення риб, дається атлас основних видів гідробіонтів та їх систематичне положення, таблиці сирих мас безхребетних. Для студентів рибогосподарських факультетів вищих навчальних закладів.

  Основи систематики рибоподібних і риб

  Шевченко П. Г., Пилипенко Ю. В.

  У навчальному посібнику викладено історію та основи систематики, філогенії іхтіофауни, розглянуто питання її походження, розвитку, створення системи, наведено методи визначення та встановлення окремих таксономічних груп рибоподібних і риб. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни «Спеціальна іхтіологія» напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навчальних закладах ІII-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

  Основи рибоохорони

  Лобанов І. А., Пилипенко Ю. В., Шевченко П. Г., Довбиш О. Е., Лобанов Д. І.

  Запаси риби та інших водних живих ресурсів України мають велике господарське значення, а у зв’язку з цим потребують надійної охорони та заходів щодо умов їх відтворення. Утворенню стабільних рибних запасів постійно перешкоджають забруднення зворотніми водами промислових, сільськогосподарських та комунальних об’єктів діяльності, зарегулювання Дніпра для цілей енергетики, зро-шення, зріст водокористування, тощо. Все це обумовлює зниження рибних запасів, погіршення їх умов існування та відтворення.

  Основи промислового рибальства

  Шерман І. М., Пилипенко Ю. В., Лобанов І. А.

  Основна частина рибної продукції добувається з використанням різноманітних знарядь і способів лову. Цим зумовлена потреба спеціальних знань у майбутніх фахівців, які знайшли своє покликання в рибній промисловості. Тому до блоку професійної підготовки за фахом «Водні біоресурси та аквакультура» включено нормативну навчальну дисципліну «Основи промислового рибальства»... Особливу увагу в процесі професійної підготовки з промислового рибальства слід приділяти питанням технології побудови, обслуговування і ремонту знарядь лову. Певні знання потрібні з механізації риболовецьких процесів, класифікації рибопромислового флоту і влаштування риболовецького судна.

  Осетрівництво

  Шерман І. М., Козій М. С., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю.

  Викладено основи виробництва продукції осетрівництва на підприємствах відповідної спрямованості. Визначено загальні принципи та видоспецифічні особливості відтворення та вирощування різновікових груп осетроподібних. Певна увага приділена формуванню ремонтно-маточних стад в умовах штучного відтворення. Друге видання доповнене матеріалами з гістології осетроподібних.

  Методи іхтіологічних досліджень

  Пилипенко Ю. В., Шевченко П. Г., Цедик В. В., Корнієнко В. О.

  У навчальному посібнику викладено польові та лабораторні методи досліджень риб, оцінки стану іхтіофауни, визначення видового складу, плодючості, особливостей живлення і росту, чисельності та смертності рибоподібних і риб. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» та магістрів спеціальності 8.09020101 «Водні біоресурси» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів та студентів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

  Марикультура

  Шекк П. В., Шевченко В. Ю., Орленко А. М.

  У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем. Навчальний матеріал супроводжено контрольними запитаннями і завданнями, розміщено зразок тестової контролюючої програми. Навчальний посібник адресований студентам і викладачам біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

  Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби

  Шевченко П. Г., Пилипенко Ю. В.

  У навчальному посібнику викладено систематику, філогенію круглоротих рибоподібних, хрящових та ганоїдних риб, розглянуто питання їх походження, розвитку, створення системи, наведено загальну характеристику, спосіб життя, поширення та значення окремих таксономічних груп рибоподібних і риб. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни «Іхтіологія (спеціальна іхтіологія)» напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

  Костисті та лопатопері риби

  Шевченко П. Г., Пилипенко Ю. В.

  У навчальному посібнику викладено систематику, філогенію костистих та лопатоперих риб, розглянуто питання їх походження, розвитку і створення системи, наведено загальну характеристику, спосіб життя, поширення та значення окремих таксономічних груп. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів з дисципліни «Іхтіологія (спеціальна іхтіологія)» напряму «Водні біоресурси та аквакультура» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Буде корисним для викладачів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

  Інтенсивні технології в аквакультурі

  Кононенко Р. В., Шевченко П. Г., Кондратюк В. М., Кононенко І. С.

  Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної продукції, вплив аквакультури на стан довкілля правила гігієни і санітарії рибної промисловості. Розраховано на студентів факультету тваринництва та водних біоресурсів, а також усіх тих, хто займається культивуванням промислових гідробіонтів. Спеціальність 207 − водні біоресурси та аквакультура

  Загальна гістологія та ембріологія риб (рос. мовою)

  Козій М. С., Шерман И. М., Самойлюк В. В., Матвієнко Н. Н.

  У підручнику викладені дані, які висвітлюють гістологічну будову переважно промислових видів риб. Певну увагу акцентовано на ембріональному і ранньому постембріональному розвитку. Підручник рекомендований студентам рибогосподарського профілю, може бути корисним студентам і викладачам біотехнологічних і ветеринарних спеціальностей, гістологам і науковим співробітникам, які працюють в галузі рибного господарства.

  Гідроекологія

  Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Гроховська Ю. Р., Лянзберг О. В., Бєдункова О. О.

  У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів (1 модуль). Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів їх забруднення (органічного, токсичного, радіонуклідного), критеріям оцінки та системам класифікації якості природних вод, основним принципам охорони, захисту і раціонального використання водних ресурсів (2 модуль). Підручник адресований студентам і викладачам вищих навчальних закладів II – IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітника, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

  Гідроботаніка

  Гроховська Ю. Р., Ходосовцев О. Є., Пилипенко Ю. В., Кононцев С. В.

  У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем. Навчальний матеріал супроводжено контрольними запитаннями і завданнями, розміщено зразок тестової контролюючої програми. Навчальний посібник адресований студентам і викладачам біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів II – IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітникам, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.

  Генетика риб

  Базалій В. В., Бех В. В., Пилипенко Ю. В., Лісний В. А.

  Викладено сучасні знання про матеріальні основи спадковості, розглянуто основні закономірності спадковості та мінливості ознак. Висвітлено питання спеціальної генетики риб, приділено увагу впливу антропогенних факторів на генофонд риб. Розглянуто питання генетики популяцій риб, розподіл генів і генотипів у популяції. Описано генетичні основи інбридингу і гетерозису у риб. Охарактеризовані основи біотехнології та генної інженерії. Для підготовки бакалаврів і магістрів у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації із спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», інших спеціальностей біологічного профілю.

  Водна токсикологія

  Євтушенко М.Ю., Дудник С. В.

  Підручник написано відповідно до навчальної програми курсу «Водна токсикологія» для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура», з використанням новітніх досягнень у цій галузі науки. Може бути корисним аспірантам і науковим співробітникам.

  Атлас гістології і ембріології промислових риб

  Козій М. С., Шерман І. М., Лянзберг І. М.

  В атласі узагальнені і систематизовані дані, що висвітлюють нормальну гістологічну будову переважно промислових видів риб, певна увага акцентована на ембріональному і ранньому постембріональному розвитку. Запропоновані методи і фактичні матеріали, які базуються на 31 виді риб та 333 мікрофотографіях, можуть бути використані при спеціальних дослідженнях незалежно від акваторій і регіонів, видів риб. Посібник рекомендується студентам іхтіологічно-рибогосподарського профілю, може бути цікавим і корисним студентам і викладачам біолого-технологічних, екологічних і ветеринарних спеціальностей, гістологам та науковим співробітникам, які працюють у галузі рибного господарства.

  Аквакультура перспективних об'єктів

  Шевченко В. Ю.

  Викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакультури. Приділена увага культивуванню кормових організмів, та форм, близьких до гідробіонтів.

  Аквакультура осетрообразных

  Васильева Л., Пилипенко Ю., Корниенко В., Шевченко В., Кольман Р., Плугатарьов В., Лендел П.

  В пособии отражены рыбоводно-биологические характеристики объектов осетроводства, представлена информация по технологическим основам их искусственного воспроизводства, выращиванию рыбопосадочного материала и товарного производства. Рассмотрены вопросы кормления различных возрастных групп осетровых и производства живых кормов. Уделено внимание селекционно-племенной работе с осетровыми, проблеме их заболеваний и лечебно-профилактическим мероприятиям. Пособие будет полезным студентам и преподавателям учебных заведений при овладении специальным курсом рыбоводства, позволит получить информацию по осетроводству научным работникам и специалистам рыбного хозяйства.